Tre sandgrusbanor

Tre sandgrusbanor 24
02700 Kauniainen

Priser

15 €/timme
10 €/timme för Grani Tennis medlemmar

En abonnerad timme för hela sommaren 150 €/timme/100 €/timme för GT medlemmar

GTs juniorer får spela gratis med varandra. En gratis timme får inte reserveras.

Underhållet

När du spelat färdigt kom alltid ihåg att borsta banorna åt nästa spelare! Vi borstar banorna i spiral från de yttre kanterna mot mitten.

HA EN TREVLIG TENNISSOMMAR!

Öppettider

MÅ-SÖ kl. 6-22

Utebanorna ägs av Grankulla stad och Grani Tennis rf underhåller banorna under sommaren.

Bajamaja WC står till spelarnas förfogande.

Bokning och betalning

Här kan du boka och betala en timme på utebanorna.