För att delta i föreningens verksamhet ska du vara medlem.

Medlemsavgifter år 2018

vuxna 45 euro
juniorer 25 euro
att bli medlem 0 euro

Medlemsansökan och medlemskap

Fyll i en medlemsansökan och skicka in den enligt instruktionerna. Styrelsen behandlar alla medlemsansökningar och e-postar sedan en giroblankett för betalning av medlemsavgiften.

Betala medlemsavgiften

Blanketterna för betalning av medlemsavgifterna skickas per e-post till medlemmarna under våren, och nya medlemmar får betalningsblanketterna då de ansöker om medlemskap. Vänligen meddela per e-post till adressen granitennis@granitennis.fi om du önskar räkningen per post. För räkningar per post fakturerar vi 5 euro.

Medlemsförmåner:

– du blir medlem i en av Finlands största tennisföreningar
– du blir medlem i en Ung i Finland-sigillförening
– på våren får du den elektroniska tennistidningen som Finlands Tennisförbund ger ut
– du får föreningens egen info per e-post
– du får delta i träning och annan verksamhet som föreningen ordnar
– du får delta i nationella tävlingar och i serietennis (en extra K-medlemsavgift betalas till tennisförbundet).

Rabatter:

– Tennisplanernas medlemsrabatt (-5€ må -fre före kl. 16, andra tider -2€)
– Utetennisplanernas medlemsrabatt -5€
– -15 % rabatt i hallens Sportshop (exkl. bollar).

Föreningen understöder juniorernas tävlingsdeltagande genom att betala juniorernas tävlingsavgifter. Tävlingsjuniorerna får alltid spela gratis på utebanorna då utebanorna är lediga. Föreningens juniorer får delta gratis i de tävlingar som föreningen ordnar på utebanorna. På tävlingarna på innebanorna får föreningens juniorer rabatt.

Medlemskapet är fortlöpande tills medlemmen skriftligen säger upp sitt medlemskap till föreningens styrelse eller per e-post till adressen veera.nurmi(at)granitennis.fi. Då en person säger upp sitt medlemsskap är personen skyldig att betala medlemsavgiften för den pågående säsongen.

Uppdatering av medlemsuppgifterna:

Medlemmarna ska själva meddela förändringar i medlemsuppgifterna till föreningens medlemsregisteransvariga. Medlemsregistret upprätthålls av veera.nurmi(at)granitennis.fi.

Fyll i en medlemsansökan
Jäsenrekisteriseloste

 

Hedersmedlemmar:

Yngve Ollus

Henrik Lundström

Olli Liitola

Jaakko Nevanlinna

Sirpa Nevanlinna

Fredrik Blomfelt

Jyrki Keinänen

Harri Lauslahti