Red harraste

Red harraste är avsett för 5-7-åringar. Vi tränar med låga nät och mjuk boll. Vi bekantar oss med tennis genom olika lekar och spel.

Mångsidig idrott och utvecklande av de kunskaper som krävs inom grenen med hjälp av mångsidig idrott.

Pris: 17€ (60min)

Orange och Green harraste

Orange grupperna är avsett för 8-10 –åringar som tränar 1-3 gånger i veckan. Green grupper för 11-13 -åriga ungdomar. I gruppen spelar 6 barn/bana och under träningarna spelar man med bollar och nät anpassade till gruppens nivå.

Förutom kunskaper i tennis utvecklas också barnens sociala färdigheter.

I riset ingår en tävling i hemma hallen och träningskjorta.

Pris: 24€/h (1hxv) , 22€/h (2-3hxv)

Yellow Harraste

Yellow harraste är avsett för barn över 14 år som vill delta i tennisträning under ledning av en tränare några gånger i veckan.

Yellow harratse är mer traditionell träning i grupp. Förutom kunskaper i tennis utvecklas också barnens sociala färdigheter.

I priset ingår en tävling i hemma hallen och en träningsskjorta.

Pris: 24€/h (1hxv) , 22€/h (2-3hxv)