Du kan använda ditt eget lås eller köpa ett lås från spelkassan för 5 €.

Lämna inte låset på skåpsdörren övernatten.