Måndagen den 16 augusti tar vi ibruk ett nytt reservationssystem:

www.play.fi/targaarena