GT:n valmentaja ja iltisohjaaja Jannica Almén teki keväällä Pro Gradu -tutkielman Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitokselle aiheesta  ”Iltapäivätoiminta lapsen ja perheen arjen sekä hyvinvoinnin tukijana – Esimerkkinä Grani Tenniksen Tennis-ja mailapelikoulu”

Aineisto   kerättiin   teemahaastatteluina haastattelemalla  kahdeksaa  Grani  Tenniksen  järjestämäänTennis-ja mailapelikoulu-iltapäiväkerhoon osallistuvien  lasten  vanhempaa.

Tutkimuksessa  nousi  esille  iltapäivätoiminnan  tärkeä  merkitys  lapsen  ja  perheen  arjen rytmittämisessäsekä   hyvinvoinnin   tukemisessa. Toiminta   mahdollistaa   vanhemmille täysipäiväisen  työssä  käymisen. Vanhemmat  kokivat  tärkeäksi,  että  lapsella  on  jokin turvallinen  paikka,  jossa voi viettää  aikaa  koulupäivän  jälkeen  vanhempien  ollessa  vielä töissä. Vanhempien  hyvinvointia  tukee se,  että arkea  ei  kuormita  ylimääräinen  suunnittelu liittyen lapsen yksinäisen ajan vähentämiseen. Lapsen ja vanhempien hyvinvoinnilla koettiin olevan myös vahva yhteys. Iltapäivätoiminta tukee erityisesti lapsen sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä  hyvinvointia. Iltapäivätoimintaa  tulisi  Suomessa  vanhempien  mukaan  kuitenkin kehittää niin,  että  ohjaajia  on  riittävästi  ja heillä  on taitoa  toimia  erilaisten  lastenja  tuen tarpeiden kanssa. Jokaiselle lapselle tulee tasa-arvoisesti varmistaa turvallinen  paikka kehittyä ja kasvaa. Koska iltapäivätoiminta on maksullista, sitä tulisi kehittää myös niin, että sen hyödyntäminen olisi mahdollista jokaiselle sitä tarvitsevalle perheelle ja lapselle.

”GT iltapäivätoiminta on viiden tähden iltapäivätoimintaa, se on hyvin laadukasta ja mietittyä ja ei mulla ole siihen mitään kuin kehuja”

”Yhtenä tärkeimpänä tekijänä teillä on ihana henkilökunta. Teillä on monipuolinen ja osaava ohjaajaporukka”

”Se on kuin harrastus, mikä tapahtuu heti koulupäivän jälkeen eikä ota aikaa vanhempien ja lasten yhteiseltä ajalta”

”Iltis on ehdottomasti paikka, jossa fyysistä hyvinvointia tuetaan”

GT:n suosittu Tennis- ja mailapelikoulu aloittaa ensi syksynä 12. toimintavuotensa. Niin kuin tutkimus osoittaa, on iltapäivätoiminnalla suuri merkitys perheiden arjessa! Lisäksi lapset pääsevät liikkumaan ja harrastamaan suoraan koulusta ja lisäksi saavat terveellisen välipalan ja aikaa kavereiden kanssa.

Ilmoittautuminen ensi syksyn tennisiltikseen on nyt auki:

ILMOITTAUDU MUKAAN:  TÄSTÄ

Jannican Pro Gradu -tutkielmaan voit tutustua: Almen_Jannica_tutkielma_2022